(el quilòmetres son orientatius)

SE SURT DES DE LA PLAÇA DE SALUT

JULIOL

Dia 14.- A: Vallromanes 8:00hores 64km/+970mts

Caldes-Palau-Gallecs-Mollet-Martorelles-Riu Bessòs-Montornes-Vallromanes-Mirador-Vallromanes-Mollet-Gallecs-Palau-Caldes.

B: La Llagosta 8:00hores 35km

Caldes-Palau-Santa Perpetua-Hostal del Fum-Palau-Caldes.

Dia 21.- A: Can Barnils 8:00hores 55km/+900mts

Caldes-Sant Feliu-Sant Julià-Castellterçol-Castellcir-Can Barnils-Can Miqueló-Sant Miquel del Fai-Sant Feliu-Caldes.

B: Les Elies 8:00hores 25km

Caldes-Torra Nova-Les Elies-Prat de Baix-Font del Enamorats-Can Regasol-Can Mas Pons- Torra Negrell-Caldes.

Dia 28.- A i B Nocturna!!!!! 21:00hores.

Ep! La sortida es fa el dissabte.

Amb aquesta sortida el club agafa vacances. Bon estiu per a tothom. Ens tornem a veure el setembre.

SETEMBRE

Dia 01.- A: Sant Jaume de Vallvred 8:30hores 55Km/+1000mts

Caldes-Les Elies-Sant Sebastià-Coll Munné-Sant Jaume-Sant Llorenç-Pla dels ocells-Puig de la Creu-Castellar-Santmenat-Palau-Caldes.

B: Sant Vallerià 8:30hores 25km

Caldes-Creu de Baduell-Can Vallerià-Can Falguera-Can Valls-Caldes.

Dia 08.- A: La Ginebreda 8:30hores 50km/+1200mts

Caldes-Torra Nova-Les Elies-Sant Feliu-Can Bosc-Sant Julià-Castellterçol-La Ginebreda- La Fabrega-El Vapor-Castellcir-Sant Quirze-Les Clotes-El Flaqué-Sant Feliu-Caldes.

B: Castell de Montbui 8:30hores 25km

Caldes-Can Camp-Can Regasol-Casrell de Montbui-Font dels enamorats-Font del Dimoni-Caldes.

Dia 15.- A: Collet del Vinardell 8:30hores 50km/+1150mts

Caldes-Sentmenat-Can Vinyals-Castellar-Puig de la Creu-Can Cadafalch-Sant Llorenç- Coll Vinardell-Pla de les Forques-Tres Pins-Guanta-Torra Roja-Caldes.

B: Can Vinyals 8:30hores 25km

Caldes-Sentmenat-Can Vinyals-Guanta-Sentmenat-Palau-Caldes.

Dia 22.- A: El Figaró 8:30hores 50km/+1300mts

Caldes-Santa Eulàlia de Ronçanes-Bigues-Puiggraciós-El Figaró-La Garriga-Castell de Ro-sanes-L’Ametlla-Santa Eulàlia-Can Rosàs-Caldes

B: L’Ametlla 8:30hores 30km

Caldes-Font del Rector-Santa Eulàlia-Can Camp-Caldes.

Dia 24.- A: Les Esplugues 8:30hores 55km/+1200mts

Caldes-Sant Feliu-Sant Quirze-Castellterçol-Les Esplugues-La Fàbrega-La Ginebreda- Castell de Castellterçol-Sant Quirze-Sant Feliu-Caldes.

B: El Fonoll 8:30hores 30km

Caldes-Sant Feliu-El Fonoll-Les Elies-Caldes.

Dia 29.- A: Sant Sadurní 8:30hores 55km/+1300mts

Caldes-Can Camp-Font del Enamorats-Les Elies-Santa Maria del Grau-Gallifa-Sobregrau- Sant Sadurní-Els Plans-Coll Vinardell-Pla de les Forques-Coll Munné-Puig de la Creu- Castellar-Sentmenat-Caldes.

B: Gallecs 8:30hores 30km

Caldes-Palau-Santa Perpetua-Gallecs-Palau-Torra Negrell-Caldes.

OCTUBRE

Dia 06.- A: Collformic-Caldes

Sortida de les cotxeres del Sagalés, anirem amb autobús fins a Collfomic bicis amb camió

B: Sant Sebastià 8:0hores 30km

Caldes-Les Elies-Sant Sebastià-Les Elies-Caldes.

Dia 13.- A: Barceloneta 8:30hores 70km/+350mts

Caldes-Palau-Gallecs-Mollet-Martorelles-Riu Besòs-Sant Adrià-Port del Forum-Sant Adrià-Santa Perpetua-Palau-Caldes

B: Les Vinyes 8:30hores 25km

Caldes-Font del Dimoni-Font dels Enamorats-Les Elies-Les vinyes-Caldes..

Dia 20.- A: Bosc de Can Deu 8:30hores 50km/+1200mts

Caldes-Sentmenat-Can Vinayals-Castellar-Castell de Castellar-Can Deu-Sabadell-Santiga- Santa Perpetua-Park de Fum-Palau-Caldes.

B: Torra Roja 8:30hores 25km

Caldes-Torra Roja-Can Sanosa-Sentmenat-Palau-Caldes.

Dia 27.- A: Pont del Petroli Badalona 8:30hores 70km/+350mts

Caldes-Can Camp-Can Falguera-Parets-Mollet-Can Mogoda-La Llagosta-Riera de Caldes- Riu Besòs-Sant Adrià-Badalona-Riu Besòs-Moncada-La Llagosta-Santa Perpetua-Palau- Caldes.

B: Puig de la Creu 8:30hores 35km

Caldes-Sentmenat-Can Vinyals-Castellar-Puig de la Creu-Castellar-Sentmenat-Caldes.

I amb aquesta sortida, el club dona per acabada la temporada 2024